050-2807915 info@kkfdadvies.nl

De werkwijze van KKFD Advies

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens. Lees meer »

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen, willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen. Lees meer »

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven. Dit advies moet zodanig zijn dat dit aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstellingen kunt realiseren. Lees meer »

Na het afsluiten van de verzekering of geven van het advies is het voor ons niet klaar. Minimaal eens per jaar nemen we met u door of alles nog actueel is en of er nieuwe producten of diensten zijn uitgekomen die beter bij u passen. Lees meer »

Particuliere verzekeringen